Deelnemersreglement 2023

 • Deelname aan de ‘T is voor niks-loop is geheel op eigen risico!
 • De ‘T is voor niks-loop is vooral een recreatieve loop, waarbij de beleving het belangrijkste element is. Als service wordt een tijdregistratie aangeboden.
 • Om het evenement beheersbaar te houden is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Op dit moment is dat aantal 1200.
 • Inschrijven kan alleen door vóórinschrijving via de website van de Stichting ‘T is voor niks, dus niet op de dag van het evenement. De vóórinschrijving is geopend.
 • Het tijdstip van inschrijven bepaalt de deelnemersvolgorde.
 • Binnen een paar dagen na inschrijven wordt een bewijs van registratie per e-mail toegestuurd. Het is daarom belangrijk een geldig e-mailadres op te geven.
 • Een aantal deelnemers (ten behoeve van sponsoren) kunnen door de Stichting ‘T is voor niks met prioriteit geplaatst worden op de deelnemerslijst.
 • Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de inschrijving tijdelijk gestopt. Vanaf twee weken vóór het evenement in november wordt de inschrijving weer geopend voor de verdeling van de vrijgekomen of vrij te komen plaatsen. Er kan dan een wachtlijst worden opgebouwd.
 • Het doorgeven van startnummers is niet toegestaan. Het vrijgekomen startnummer gaat naar de eerste op de wachtlijst. “Vervangende” deelnemers dienen zich op de gewone manier inschrijven.
 • De deelnemerslijst zal regelmatig worden gepubliceerd op de website van de Stichting ‘T is voor niks.
 • Op de vrijdag vóór het evenement worden de definitieve startnummers naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
 • Alleen met een geldig startnummer kan gestart worden.
 • Het afhalen van het startnummer kan alléén met een copie van het toegestuurde startnummer.
 • Finishers dienen na aankomst de barcode op het startnummer te laten scannen.
 • Het meenemen van (huis)dieren tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.
 • Om zoveel mogelijk anderen een kans te geven mee te kunnen doen, wordt men verzocht zich af te melden, indien men om welke reden dan ook besuit niet meer mee to doen.
 • Dit afmelden dient tijdig te gebeuren, niet pas in de laatste week. Lastminuteafmeldingen worden als niet gedaan beschouwd.
 • Het blokkeren van een deelnemersplaats, door zonder (tijdig) afmelden niet mee te doen, kan leiden tot uitsluiting van deelname in het volgend jaar.
 • Vanaf 2018 worden deze niet-afmelders uitgesloten van de vóórinschrijving in september. Inschrijven bij de tweede inschrijving in november is wel mogelijk.
 • Het getuigt van sportiviteit om te melden aan de jury indien er een andere (vooral kortere) afstand is gelopen dan waarvoor was ingeschreven, bij voorkeur met een e-mail aan het wedstrijdsecretariaat.
 • Onsportief gedrag kan leiden tot uitsluiting van deelname in het volgend jaar.
 • Gooi geen afval in het bos, op de hei of op straat. Gebruik hiervoor de ter beschikking staande afvalbakken, of neem het zelf mee terug.