Privacy verklaring

  Als je je inschrijft voor de ‘T is voor niks-loop worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we je op deze pagina uit welke gegevens worden verzameld en wat er mee gedaan wordt (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Op het inschrijfformulier komen de volgende velden voor:

  • Onderdeel
  • Afstand
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Plaats
  • E-mailadres
  • Vereniging
  • Lidnummer Atletiekunie


  Het e-mailadres wordt gebruikt voor de verdere communicatie met de deelnemer: het toesturen van de Inschrijfbevestiging, later van het startnummer, en weer later de oorkonde met het resultaat.

  De adresgegevens leert ons iets over de geografische herkomst van de deelnemers, en kan gebruikt worden in geval de deelnemer niet bereikbaar is vanwege een foutief e-mailadres.

  Geslacht en Geboortedatum kunnen worden gebruikt voor een klassementsindeling.

  De overige gegevens zijn voor een snelle herkenning van de persoon in onze historische database.

  Bij inschrijving krijgt een deelnemer een overzicht van zijn/haar behaalde resultaten in de voorafgaande edities. Vanwege fouten bij het invullen van de velden op het Inschrijfformulier is enige redundantie nodig om de persoon snel en eenduidig te kunnen herkennen.

  Bij inschrijving wordt daarmee een historie opgebouwd. Vanwege deze opbouw van de historie blijven de gegevens dan ook bewaard zolang de Stichting ‘T is voor niks bestaat.

  Alle deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Wel wordt op de website van ‘tIsvoorniks regelmatig een bijgewerkte Deelnemerslijst gepubliceerd, en na afloop van het evenement een Uitslagenlijst. De enige uitzondering hierop kan zijn een eventuele wettelijke verplichting tot het leveren van gegevens.

  Degenen binnen de ‘T is voor niks-organisatie die toegang hebben tot de gegevens, zullen deze gegevens ook behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring

  Door de beperkte financiële middelen en de kleinschaligheid van de organisatie kunnen wij (nog) geen volledig afgeschermde omgeving creëren. Maar met de mogelijkheden die we wèl hebben zullen we zo zorgvuldig als mogelijk met de persoonsgegevens omgaan.

  Door zich in te schrijven gaat de deelnemer automatisch akkoord met het gebruik van de gegevens door ‘T is voor niks, zoals hier uitgelegd.

  Het kan zijn dat sommige personen ondanks onze goede voorzorgen toch bezwaar hebben tegen onze manier van werken. Wij raden hen aan om zich niet in te schrijven!