Footerblok

Deelnemersreglement 2023

 • Deelname aan de ‘T is voor niks-loop is geheel op eigen risico!
 • De ‘T is voor niks-loop is vooral een recreatieve loop, waarbij de beleving het belangrijkste element is. Als service wordt een tijdregistratie aangeboden.
 • Om het evenement beheersbaar te houden is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Op dit moment is dat aantal 1200.
 • Inschrijven kan alleen door vóórinschrijving via de website van de Stichting ‘T is voor niks, dus niet op de dag van het evenement. De vóórinschrijving is geopend.
 • Het tijdstip van inschrijven bepaalt de deelnemersvolgorde.
 • Binnen een paar dagen na inschrijven wordt een bewijs van registratie per e-mail toegestuurd. Het is daarom belangrijk een geldig e-mailadres op te geven.
 • Een aantal deelnemers (ten behoeve van sponsoren) kunnen door de Stichting ‘T is voor niks met prioriteit geplaatst worden op de deelnemerslijst.
 • Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de inschrijving tijdelijk gestopt. Vanaf twee weken vóór het evenement in november wordt de inschrijving weer geopend voor de verdeling van de vrijgekomen of vrij te komen plaatsen. Er kan dan een wachtlijst worden opgebouwd.
 • Het doorgeven van startnummers is niet toegestaan. Het vrijgekomen startnummer gaat naar de eerste op de wachtlijst. “Vervangende” deelnemers dienen zich op de gewone manier inschrijven.
 • De deelnemerslijst zal regelmatig worden gepubliceerd op de website van de Stichting ‘T is voor niks.
 • Op de vrijdag vóór het evenement worden de definitieve startnummers naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
 • Alleen met een geldig startnummer kan gestart worden.
 • Het afhalen van het startnummer kan alléén met een copie van het toegestuurde startnummer.
 • Finishers dienen na aankomst de barcode op het startnummer te laten scannen.
 • Het meenemen van (huis)dieren tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.
 • Om zoveel mogelijk anderen een kans te geven mee te kunnen doen, wordt men verzocht zich af te melden, indien men om welke reden dan ook besuit niet meer mee to doen.
 • Dit afmelden dient tijdig te gebeuren, niet pas in de laatste week. Lastminuteafmeldingen worden als niet gedaan beschouwd.
 • Het blokkeren van een deelnemersplaats, door zonder (tijdig) afmelden niet mee te doen, kan leiden tot uitsluiting van deelname in het volgend jaar.
 • Vanaf 2018 worden deze niet-afmelders uitgesloten van de vóórinschrijving in september. Inschrijven bij de tweede inschrijving in november is wel mogelijk.
 • Het getuigt van sportiviteit om te melden aan de jury indien er een andere (vooral kortere) afstand is gelopen dan waarvoor was ingeschreven, bij voorkeur met een e-mail aan het wedstrijdsecretariaat.
 • Onsportief gedrag kan leiden tot uitsluiting van deelname in het volgend jaar.
 • Gooi geen afval in het bos, op de hei of op straat. Gebruik hiervoor de ter beschikking staande afvalbakken, of neem het zelf mee terug.

Privacy verklaring

  Als je je inschrijft voor de ‘T is voor niks-loop worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we je op deze pagina uit welke gegevens worden verzameld en wat er mee gedaan wordt (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Op het inschrijfformulier komen de volgende velden voor:

  • Onderdeel
  • Afstand
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Plaats
  • E-mailadres
  • Vereniging
  • Lidnummer Atletiekunie


  Het e-mailadres wordt gebruikt voor de verdere communicatie met de deelnemer: het toesturen van de Inschrijfbevestiging, later van het startnummer, en weer later de oorkonde met het resultaat.

  De adresgegevens leert ons iets over de geografische herkomst van de deelnemers, en kan gebruikt worden in geval de deelnemer niet bereikbaar is vanwege een foutief e-mailadres.

  Geslacht en Geboortedatum kunnen worden gebruikt voor een klassementsindeling.

  De overige gegevens zijn voor een snelle herkenning van de persoon in onze historische database.

  Bij inschrijving krijgt een deelnemer een overzicht van zijn/haar behaalde resultaten in de voorafgaande edities. Vanwege fouten bij het invullen van de velden op het Inschrijfformulier is enige redundantie nodig om de persoon snel en eenduidig te kunnen herkennen.

  Bij inschrijving wordt daarmee een historie opgebouwd. Vanwege deze opbouw van de historie blijven de gegevens dan ook bewaard zolang de Stichting ‘T is voor niks bestaat.

  Alle deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Wel wordt op de website van ‘tIsvoorniks regelmatig een bijgewerkte Deelnemerslijst gepubliceerd, en na afloop van het evenement een Uitslagenlijst. De enige uitzondering hierop kan zijn een eventuele wettelijke verplichting tot het leveren van gegevens.

  Degenen binnen de ‘T is voor niks-organisatie die toegang hebben tot de gegevens, zullen deze gegevens ook behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring

  Door de beperkte financiële middelen en de kleinschaligheid van de organisatie kunnen wij (nog) geen volledig afgeschermde omgeving creëren. Maar met de mogelijkheden die we wèl hebben zullen we zo zorgvuldig als mogelijk met de persoonsgegevens omgaan.

  Door zich in te schrijven gaat de deelnemer automatisch akkoord met het gebruik van de gegevens door ‘T is voor niks, zoals hier uitgelegd.

  Het kan zijn dat sommige personen ondanks onze goede voorzorgen toch bezwaar hebben tegen onze manier van werken. Wij raden hen aan om zich niet in te schrijven!